cz

Jaroslav Lobkowicz

podnikatel v zemědělství, Plzeň, TOP 09

Narodil se 16. 8. 1942 v Plzni jako druhý nejstarší z 5 dětí, maturoval v Plzni v roce 1959.

 

Z kádrových důvodů nemohl Jaroslav Lobkowicz studovat vysokou školu, vyučil se tedy televizním opravářem. Po dvou letech na vojně pracoval v Televizní službě v Plzni.

 

Od roku 1968 žil v Mnichově. Vystudoval elektrotechniku na Technische Universität v Mnichově, studium ukončil v roce 1972. Pracoval u firmy Siemens.
V restituci mu byl vrácen částečně zdevastovaný rodinný majetek zejména v Plzni-Křimicích, na kterém hospodaří. Zpočátku do Čech dojížděl, v roce 1993 se přestěhoval i s rodinou do České republiky. Podniká v zemědělství a potravinářském průmyslu.

 

Jaroslav Lobkowicz je ženatý a má tři syny. Nejstarší syn Vladimír má tři děti a v roce 2012 přebral správu nad rodinným majetkem. Druhý syn Jaroslav vstoupil do řádu a v současné době žije v Paříži. Nejmladší Filip má tři děti a pracuje v bankovním sektoru ve Frankfurtu nad Mohanem.

 

V komunálních volbách v roce 1994 byl zvolen do Zastupitelstva města Plzně, byl členem Rady města Plzně a předsedou Komise pro partnerské vztahy Rady. Členem Zastupitelstva města Plzně byl i po komunálních volbách roku 1998. Ve volbách 1998 byl Jaroslav Lobkowicz zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pracoval ve dvou výborech: zemědělském a pro evropskou integraci. Poslanecký mandát získal i v roce 2002. V roce 2008 byl zvolen do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje. V květnových volbách 2010 do Poslanecké sněmovny byl opět zvolen poslancem a působil jako místopředseda Výboru pro evropské záležitosti a člen Zemědělského výboru.

 

V podzimních volbách 2013 do Poslanecké sněmovny obhájil svůj mandát. Jaroslav Lobkowicz je členem Zemědělského a Kontrolního výboru a dále je členem následujících meziparlamentních skupin přátel: ČR - Francie, ČR - Rakousko, ČR - Spolková republika Německo, ČR - Maroko a ČR - Švýcarská konfederace, kde je předsedou skupiny.

 

Jaroslav Lobkowicz dále působí jako místopředseda Francouzské aliance v Plzni. V červnu 2013 udělil velvyslanec Francie panu Lobkowiczovi Řád za zásluhy. Místopředsedou je také ve správní radě Západočeské univerzity v Plzni. Rovněž je členem dozorčí rady Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog fungující v rámci Židovské obce Plzeň. 

 

Hovoří německy, francouzsky a anglicky.

cz